7 Panduan Membeli Tanah Lot Yg BELUM ADA HAKMILIK INDIVIDU

Untuk mengenal pasti adakah ianya benar-benar murah dan menjadi pelaburan yang sangat menguntungkan anda perlu selidik aspek-aspek serta cara penyelesaiannya berikut :

  1. Siapa yang akan tanggung kos infrastruktur?

Tahukah anda setelah pelan pecahan lot dicadangkan oleh Jurukur dan diluluskan oleh pihak berkuasa seperti Pejabat Tanah dan Majlis Perbandaran yang lengkap dengan pelan rizab jalan, parit dan sebagainya tidak bermakna segala infrastruktur tersebut dengan sendirinya akan tersedia.

Pemilik atau penjual tanah tersebut mungkin akan menjual tanah tersebut dengan akan membuat segala infrastruktur seperti dalam pelan pecahan lot atau mungkin juga tidak akan membuatnya dan menjual dengan keadaan fizikal sedia ada.

Read More

4 Tips Menjual Hartanah Anda Dengan Cepat Dan Lancar

(1). Menjual hartanah pada harga pasaran semasa.

Hartanah merupakan suatu aset yang mempunyai nilai pasaran semasa. Nilai pasaran ini diguna pakai dan menjadi asas kepada seorang pembeli hartanah membuat pertimbangan dan keputusan membeli sesebuah hartanah. Begitu juga dengan institusi keewangan akan memberi pembiayaan keewangan kepada pembeli hartanah yang ingin menggunakan kemudahannya berdasarkan Harga Pasaran Semasa atau ‘Market Value’.

Jika hartanah anda dijual pada Harga Pasaran Semasa maka pembeli akan mudah membuat keputusan membeli serta proses mendapat mendapat pembiayaan daripada institusi keewangan dapat berjalan lancar.

Read More