Mengurus Khidmat Guaman

Pihak saya juga akan menguruskan proses perlantikan peguam yang berpengalaman serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik berdasar rekod pengalaman saya. Ini kerana kesesuaian peguam dengan kes sangat penting dalam menjamin kelancaran perjalanan kes serta caj fee peguam yang berpatutan. Perkhidmatan ini adalah secara percuma untuk semua pelanggan saya.

Hubungi Saya :

Azman Mat Yasin
Real Estate Negotiator/ Probitionary Estate Agent (PEA 1014)
Mohd Nor & Partners (KB) Sdn. Bhd.
016-9213895
azmanmatyasin@gmail.com