Pelelong Berlesen

Sebagai Pelelong Berlesen pihak saya juga melaksanakan semua proses perlelongan awam apabila dilantik oleh pihak pelanggan dari agensi seperti Mahkamah, Pejabat Tanah, Pajak Gadai dan sebagainya dengan kadar yuran yang telah ditentukan. Namun ada satu perkhidmatan juga pihak saya sediakan kepada pelanggan orang awam iaitu mewakili pembida yang mahukan wakil membida hartanah bagi pihaknya serta menandatangan segala dokumen bagi pihaknya. Situasi ini berlaku jika lelongan di Mahkamah Tinggi. Caj untuk perkhidmatan ini adalah antara 1%-2% daripada harga jualan, namun ia masih boleh dirunding.

Hubungi Saya :

Azman Mat Yasin
Real Estate Negotiator/ Probitionary Estate Agent (PEA 1014)
Mohd Nor & Partners (KB) Sdn. Bhd.
016-9213895
azmanmatyasin@gmail.com